Om oss

Vi har under många år arbetat tillsammans vid psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå i ASTA-teamet, en enhet för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp eller våld i partnerrelation. Vi arbetar med gruppbehandling, metodutveckling, utvärdering och under flera år också med utbildning på psykologprogrammet på Umeå universitet och PTP-programmet (praktisk tjänstgöring för psykologer) i Norrlandstingen.

Våra olika psykoterapeutiska inriktningar ger oss en bredd av metoder som vi kan använda i vårt arbete för att möta olika typer av problem.

Om Lena

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning psykodynamisk psykoterapi. Utbildad i EMDR.
Jag genomförde min grundutbildning 1989-1994 och efter den arbetade jag på Umeå ungdomsmottagning som klinisk psykolog under ett antal år. Jag har också arbetat med forskning och utbildning främst med genusfrågor innan jag började inom psykiatrin där jag arbetat i 20 år.
Egen företagare sedan 2013.

lena-2

Om Åsa

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi.
Specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi.
Auktoriserad i kognitiv beteendeinriktad terapi av SfKBT (Svenska
föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier).

Sedan jag blev färdig psykolog 1998 har jag arbetat inom olika delar av psykiatrin, inom ett åldersspann från barn- och ungdomspsykiatri till äldrepsykiatri, med en bas i allmänpsykiatrisk verksamhet. Jag har också arbetat med utredning av neuropsykiatriska svårigheter. 2004 var jag med och startade Ungdomshälsan i Umeå, där jag arbetade både med psykologisk behandling och att stötta unga personer i olika samhällskontakter. Sedan 2012 är jag utöver mitt arbete i ASTA-teamet också egen företagare.

asa-2

sveriges-psykologforbund

Som legitimerade psykologer har vi kunskaper om bland annat psykologiskt behandlingsarbete, utvecklingspsykologi, grupprocesser och neuropsykologi. Som legitimerade psykoterapeuter har vi också en fördjupningsutbildning som handlar specifikt om psykologiskt förändringsarbete i form av psykoterapi.

Legitimationen är en kvalitetssäkring för dig som klient. Det innebär att vi har behörighet att utöva psykologarbete och psykoterapi och att du som klient har möjlighet att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med eventuella klagomål. Vi är båda också medlemmar i Sveriges Psykologförbund och har därmed åtagit oss att följa yrkesetiska principer för psykologer i Norden.