Samtal i grupp

Vi erbjuder behandling i grupp för personer med hindrande konsekvenser av sexuella övergrepp eller våld i relation. Positiv förändring är möjlig inom områden som självrespekt, självförståelse, gränssättning, känslor av utanförskap och upplevelser av värk och smärta.

Förändrade sammanhang

Vi arbetar med en väl utprovad gruppmodell som utgår från var deltagaren själv befinner sig. Var och en sätter sina egna mål och definierar viktiga förändringsområden. Gruppformatet innebär att individen i samspel med andra ges möjlighet att lära sig av andras erfarenheter och bemästringsstrategier, liksom att dela med sig av sina egna.

Vår gruppbehandling har utvärderats under många år, med intervjuer och självskattningsformulär:

  • 90 % av gruppdeltagarna är nöjda med behandlingen och har upplevt en positiv förändring.
  • Känslan av att livet är hanterbart, begripligt och meningsfullt har ökat.
  • Självrespekt och förmåga att sätta rimliga gränser har förbättrats.
  • Förbättring tillskrivs gruppsammanhanget. I samspel med andra avlastas skam och skuldkänslor medan delaktighet och känslan av att kunna påverka sitt liv ökar.

Mål och målgrupp

Gruppbehandlingens mål är att stärka förmågor att hantera både arbetsliv och privatliv. Våldsutsatthet har ofta stora negativa följdverkningar som depression, ångest och andra känslo- och beteendemässiga svårigheter. Det påverkar ofta funktion privat och på arbetet långt efter att våldet upphört.
Vi arbetar för att bryta negativa mönster och minska hindrande konsekvenser i vardagen som svårigheter att sätta gränser, skam- och skuldkänslor, upplevelser av utanförskap, ensamhet och bristande tillit till sig själv och andra.

Gruppen riktar sig till personer som varit med om våld och övergrepp under uppväxten och personer som varit våldsutsatta i nära relation.

Hur går det till?

Första steget är ett enskilt samtal om hur du har det och vad du önskar, där vi gemensamt tar ställning till om gruppsamtal kan vara något för dig. Om vi bestämmer oss för att gå vidare kommer du att få träffa båda gruppledarna för att prata igenom vad du vill arbeta med och vilka mål du själv har med ditt gruppdeltagande. Det är gruppdeltagarna som styr vilket fokus samtalen ska ha. En grupp utgörs av  6-7 deltagare med oss två som gruppledare. Vi träffas 1,5 timme varje vecka under 12-15 veckor. Efter avslutad grupp ses vi återigen enskilt för att utvärdera tiden i gruppen och reflektera kring vad du tar med dig.

Grupper startar med jämna mellanrum under året. Om du tror det kan vara något för dig eller bara vill veta mer, så maila oss på info@wannmansoderberg.se så hör vi av oss till dig.